Ambasada e Zvicrës në Shkup punëson Zyrtar të Programit Nacional/Këshilltar Politik (ZPK)

On behalf of the Embassy of Switzerland in Skopje, the Private Employment Agency MOTIVI Skopje is identifying the best candidates for the following position:

The Embassy of Switzerland in Skopje has the overall responsibility for the design, oversight and strategic management of the ~€15m per annum Swiss Cooperation programme in North Macedonia. More information about the programme can be found at https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/international-cooperation.html.
The Embassy is currently seeking a highly motivated and skilled professional to join our team in the position of

NATIONAL PROGRAMME OFFICER/POLITICAL ADVISOR (NPO)

The successful candidate will have responsibility for the developing of the portfolio and good governance of the program, monitor the implementation and financial management of selected projects under the supervision of the Head of Mission/Cooperation. He/she will also be in charge of monitoring the development of the context from a governance and political perspective, of preparing reports and briefings.

A full description of the main roles and responsibilities and the specific requirements can be found at:

https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/news/open-job-vacancies.html and
kariera.mk/swiss

Application deadline: 8th of February 2023.
Start date: 1st of May 2023 or sooner.
Documents required: Interested candidates with the required profile should send their CV, a one-page motivation letter, and two reference letters in English language at email: [email protected]
Nota Bene: We thank all applicants for their interest, however only candidates who are considered for the position will be invited for written and oral interview.
NO PHONE CALLS PLEASE

Në emër të Ambasadës së Zvicrës në Shkup, Agjencia Private për Punësim MOTIVI Shkup identifikon kandidatët më të mirë për pozitën në vijim:

Ambasada e Zvicrës në Shkup ka përgjegjësinë e përgjithshme për hartimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin strategjik të ~15 milionë euro në vit të programit zviceran per bashkëpunim në Maqedoninë e Veriut. Më shumë informata rreth programit mund të gjeni në https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/international-cooperation.html.
Ambasada kërkon profesionist të shkathët dhe shumë të motivuar që t’i bashkangjitet ekipit tonë në pozitën e

ZYRTAR TË PROGRAMIT NACIONAL/KËSHILLTAR POLITIK (ZPK)

Kandidati i suksesshëm do të ketë përgjegjësi për zhvillimin e portofolit dhe mirëqeverisjen e programit, monitorimin e zbatimit dhe menaxhimit financiar të projekteve të përzgjedhura nën mbikëqyrjen e Shefit të Misionit/Bashkëpunimit. Ai/ajo do të jetë gjithashtu përgjegjës/e për monitorimin e zhvillimit të kontekstit nga perspektiva qeverisëse dhe politike, për përgatitjen e raporteve dhe informatave.

Përshkrim i plotë i roleve dhe përgjegjësive kryesore dhe kërkesave specifike mund të gjendet në:
https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/news/open-job-vacancies.html dhe
kariera.mk/swiss

Afati i aplikimit: 8 shkurt 2023.
Data e fillimit: 1 maj 2023 ose më herët.
Dokumentet e nevojshme: Kandidatët e interesuar me profilin e kërkuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre, letër motivuese prej një faqe dhe dy letra referencë në gjuhën angleze në email: [email protected]
Nota Bene: Falenderojmë të gjithë aplikantët për interesimin e tyre, megjithatë vetëm kandidatët që konsiderohen për pozicionin do të ftohen për intervistë me shkrim dhe gojë.
JU LUTEMI, PA THIRRJE TELEFONIKE.

 


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu