Dhe në Bosnje do të udhëtojmë vetëm me letërnjoftim, diplomat do të njihen reciprokisht në të gjithë Ballkanin Perëndimor

Me propozim të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë, në seancën e sotme të 95-të, Qeveria ka shqyrtuar tri informacione që kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal të të gjashtë vendeve në kuadër të Procesit të Berlinit dhe janë harmonizuar tekstet e marrëveshjeve, transmeton InfoShqip.

1. Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për lidhjen e Marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me karta identiteti në Ballkanin Perëndimor dhe pranoi tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes. Kjo Marrëveshje mbulon të gjashtë vendet e rajonit, përkatësisht: Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Serbinë, në kuadër të procesit të Berlinit të udhëhequr nga parimet e ligjit të BE-së, vlerat evropiane dhe praktikat e mira të BE-së.

Marrëveshja parashikon të njëjtat kushte për hyrjen, transitin, daljen dhe qëndrimin e shkurtër të personave fizikë, përkatësisht mbajtësve të letërnjoftimit. Përfundimi i kësaj Marrëveshje konfirmon vullnetin e shprehur për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe mirëkuptimin reciprok, i cili do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, rritjen e rritjes ekonomike, investimet dhe punësimin në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu mori parasysh konkluzionet që liderët sollën në kuadër të procesit të Berlinit, duke theksuar vizionin e prosperitetit për njerëzit e Ballkanit Perëndimor, për të gëzuar të njëjtat liri si qytetarët europianë.

Deklarata e liderëve të Ballkanit Perëndimor për tregun e përbashkët rajonal si një katalizator për një integrim më të thellë ekonomik rajonal drejt tregut të vetëm të Bashkimit Evropian, miratuar në Samitin e liderëve nga Ballkani Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, mbajtur në Sofje më 10 nëntor 2020, është marrë gjithashtu parasysh.

2. Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për lidhjen e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve profesionale të doktorëve të mjekësisë, doktorëve të stomatologjisë dhe arkitektëve, në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë dhe pranoi tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes. Kjo Marrëveshje mbulon të gjashtë vendet e rajonit, përkatësisht: Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Serbinë në kuadër të procesit të Berlinit dhe mundëson shkëmbimin e profesionistëve që posedojnë kualifikim profesional për doktorë të mjekësisë, mjekë. të stomatologjisë dhe arkitektëve, në një format që do të heqë barrierat e legjislacionit kombëtar.

Marrëveshja përcakton rregullat për njohjen automatike të provave të kualifikimeve formale bazuar në kushtet minimale të trajnimit, për aksesin në profesionin e rregulluar dhe ushtrimin e tij, si dhe kushtet minimale të harmonizuara të trajnimit, në një ose më shumë vende nënshkruese, të cilat mundësojnë bartësit e kualifikimit të përmendur, të kryejnë të njëjtin profesion të fituar në vendin e origjinës – në një tjetër nënshkrues të Marrëveshjes.

Të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor konsiderojnë rëndësinë e integrimit ekonomik, në përputhje me Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) të vitit 2006, si dhe objektivat e rritjes së liberalizimit të tregtisë së shërbimeve në kuadër të CEFTA-s.

Gjithashtu, synimet dhe prioritetet e përcaktuara në Planin e Veprimit për një treg të përbashkët rajonal për periudhën 2021-2024 në kuadër të procesit të Berlinit, të cilat synojnë heqjen e pengesave për njohjen e kualifikimeve profesionale, nëpërmjet miratimit dhe zbatimit të janë marrë parasysh edhe “Korniza” e Bashkimit Evropian (BE) për njohjen automatike të kualifikimeve profesionale për 7 profesione dhe sistemi i BE-së për njohjen automatike”.

Kjo Marrëveshje ofron një përfitim të shumëfishtë sepse jo vetëm që kriteret strikte të lëvizshmërisë së BE-së do të zbatohen në tregun e përbashkët, por vendet kanë detyrimin të përafrojnë kurrikulat për këto tre profesione me kërkesat e BE-së, duke siguruar kështu cilësi dhe lëvizshmëri më të mirë në këtë personel. brenda Ballkanit Perëndimor.

Përmes Marrëveshjes do të sigurohet një integrim më i shpejtë i vendit në procesin e BE-së, për shkak të përmbushjes së kërkesave të legjislacionit evropian dhe për faktin se sistemi arsimor dhe ai institucional i shtetit, me zbatimin e mëtejshëm të Marrëveshja, tashmë do të jetë gati për këtë detyrim të marrë, pra do të jetë plotësisht në përputhje me kërkesat e Bashkimit për anëtarësim të plotë.

3. Qeveria gjithashtu shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për lidhjen e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor dhe pranoi tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes. Kjo Marrëveshje mbulon edhe të gjashtë vendet e rajonit, përkatësisht: Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Serbinë në kuadër të Procesit të Berlinit.

Marrëveshja paraqet një sukses të madh në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta, praktike dhe transparente për përmirësimin e praktikave për njohjen e arsimit të lartë, duke vendosur standarde dhe procedura për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë, si dhe është në përputhje me Konventën e Lisbonës për Njohjen e Kualifikimet, që i referohen arsimit të lartë në hapësirën evropiane.

Gjithashtu, falë procesit të Berlinit, kjo Marrëveshje do të nxisë mobilitetin akademik, si dhe bashkëpunimin në drejtim të procedurave të drejta dhe transparente për njohjen dhe sigurimin e integritetit akademik në arsimin e lartë në Ballkanin Perëndimor. Me Marrëveshjen për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor, arsimi i lartë njihet si një e mirë publike dhe përgjegjësi publike dhe ndërgjegjësimi është ngritur për nevojën për të mbështetur dhe mbrojtur parimet e lirisë akademike dhe autonomisë së institucioneve të arsimit të lartë.

Gjithashtu, kjo Marrëveshje bën të mundur promovimin dhe zgjerimin e bazave të bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor, zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe kërkimor dhe nxitjen e lëvizshmërisë akademike.

Njohja e kualifikimeve që lidhen me arsimin e lartë do të lehtësojë mësimin e ndërvarur dhe zhvillimin e njohurive nëpërmjet mobilitetit të studentëve, profesorëve, studiuesve dhe profesionistëve. Ashtu si me dy marrëveshjet e mëparshme, edhe kjo Marrëveshje merr parasysh Deklaratën e liderëve të Ballkanit Perëndimor për tregun e përbashkët rajonal, si një katalizator për integrim më të thellë ekonomik rajonal drejt tregut të vetëm të Bashkimit Evropian, miratuar në Samitin e liderët e Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, të realizuar në Sofje më 10 nëntor 2020./InfoShqip.com


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu