Kallëzim penal ndaj ish-drejtorit të Fondit Pensional në Tetovë, e ka dëmtuar buxhetin e shtetit mbi 614 mijë euro

Njësia për korrupsion në Departamentin për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe të Rënda, në Prokurorinë Themelore Publike për Krim të Organizuar dhe Korrupsion, ka paraqitur kallëzim penal kundër D.B. (45) nga Tetova, për shkak të ekzistimit të dyshimit të kryerjes së veprës penale “keqpërdorim i procedurës për shpallje publike, ndarjes së kontratës për prokurim publik ose partneritet publiko-privat” dhe “keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar” dhe ndaj R.B.(72) dhe A.H.(40) nga Tetova, për shkak të dyshimit të bazuar për veprën penale të kryer “ndihmë” nga neni 24 në lidhje me veprën penale “keqpërdorimi i procedurës për thirrje publike, dhënien e kontratës për prokurim publik ose partneritet publiko-privat” nga neni 275c dhe “keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autoriteti”.

“I denoncuari D.B., në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më datë 22.02.2023 publikoi thirrje për interesim për marrjen me qira të hapësirës afariste për nevojat e Fondit në dy gazeta ditore, në të cilën në cilësinë e qiradhënësve të mundshëm kanë aplikuar M.S. dhe J.B. nga Tetova, si pronarë të patundshmërive”.

“I padituri i dytë R.B. (babai i D.B.), kontaktoi M.S. dhe J.B., të cilët kishin shpallur shitjen e patundshmërisë në Tetovë, me ç’rast janë pajtuar që ta shesin shtëpinë për shumën prej 260.000 euro, por fillimisht të nënshkruajnë dokumentacionin për dhënien me qira të patundshmërisë me sigurimin pensional dhe invalidor dhe më pas të lidhin edhe një parakontratë paraprake për blerjen dhe shitjen e pronës”.

“Përndryshe, me datë 02.03.2023 ndërmjet Fondit, përfaqësuar nga i kallëzuari D.B., nga njëra anë dhe M.S. dhe J.B. nga ana tjetër, është lidhur një marrëveshje për dhënien me qira të pronës së paluajtshme me qira prej 1.890 euro në muaj për kohëzgjatjen e marrëveshjes 20 vjeçare ose në shumën totale prej 453.600 euro. Në të njëjtën ditë është lidhur një kontratë paraprake për shitblerje të pasurive të paluajtshme ndërmjet M.S. dhe J.B. dhe i padituri i tretë A.H. (motra e D.B). Më pas, M.S. si qiradhënëse, paratë që Fondi i paguante çdo muaj për qiranë i nxirrte nga llogaria e saj dhe ia kishte dhënë para në dorë të denoncuarit të dytë R.B., pasi sipas marrëveshjes së para-shitjes dhe marrëveshjes së tyre reciproke, prona i ishte shitur vajzës së tij”.

“Gjithashtu, nga ana e të paditurit të parë D.B., duke ditur se do të ketë nevojë për rikonstruksion dhe përshtatje të pronës së lartpërmendur, më datë 30.01.2023 është marrë vendim për prokurim publik, pas së cilës është kryer procedura e prokurimit publik për mirëmbajtjen e vazhdueshme në bizneset, shtëpitë e të moshuarve. Më 17.03.2023, Fondi ka lidhur kontratë për prokurim publik me operatorin ekonomik nga Tetova, ndërsa më 31.07.2023 është nënshkruar aneks kontratë në bazë të së cilës janë paguar gjithsej 9.915.238 denarë me TVSH”.

“Me veprime të tilla, i denoncuari D.B, së bashku me të kallëzuarin R.B. dhe A.H., kanë shkelur rregulloren për procedurën e thirrjes publike, kështu që motra e tij, e kallëzuara A.H., ka fituar të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, e cila është objekt i qirasë nga Pensioni dhe Fondi për sigurim invalidor, me të cilin i raportuari i ka shkaktuar dëm Fondit në shumë prej 37.852.275 denarë ose 614.484 euro nga Buxheti i RMV-së”, thuhet në njoftimin e MPB-së.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu