Barcelona dënohet me 23 milionë euro për një mashtrim të madh

Barcelona është dënuar me 23 milionë euro për tatimin mbi të ardhurat personale që rrjedhin nga shpërblimi i agjentëve të lojtarëve nga viti 2012 deri në vitin 2015, sipas vendimit të Dhomës së Çështjeve Administrative të Gjykatës Kombëtare, e cila ka hedhur poshtë ankesën që klubi kishte paraqitur në një rezolutë TEAC.

Administrata qëndron se shpërblimi i paguar nga klubi për agjentët e lojtarëve është në natyrën e të ardhurave nga puna dhe i nënshtrohet mbajtjes në burim në momentin e pagesës, ndaj është i detyruar të bëjë dhe depozitojë mbajtjen përkatëse.

Barcelona, ​​nga ana e saj, e kupton që shumat e paguara për agjentët e punësuar nga klubi korrespondojnë me shpërblimin e rënë dakord për shërbimet e tyre të ofruara për subjektin sportiv dhe, në këtë kuptim, shumat përkatëse nuk mund t’i atribuohen si shpërblim lojtarëve për shërbimet e ofruara për klubin.

Dhoma e Kontestit shpjegon në vendimin e saj arsyet përse konsideron se ka pasur simulim.

“Nga faktet e verifikuara nga Inspektimi rezulton se pagesat e bëra nga Klubi kanë qenë në emër dhe për llogari të sportistëve që janë përfituesit aktualë të shërbimeve të ofruara nga agjentët, ndërkohë që rezulton se agjentët ofrojnë një shërbim të porositur nga klubi ose që përfaqësojnë klubin, i cili nuk është në asnjë mënyrë i akredituar dhe realiteti i pasqyruar në dokumentet e dosjes është në kundërshtim me këto rrethanat, duke qenë se agjentët përfaqësojnë lojtarët dhe veprojnë në interesin e tyre”.

“Inspektimi arrin në përfundimin se marrëdhënia e zbatuar ndërmjet FCB dhe agjentëve shërben vetëm për të mbuluar pagesat e bëra nga klubi për lojtarët. Ky vlerësim ndahet nga Dhoma e Kontesti”, thuhet në njoftim.

Më tej, gjykata shpjegon se në simulimin tatimor është e nevojshme të përdoren pajisje që synojnë shmangien e taksave, pra të gëzojnë avantazhe tatimore që nuk korrespondojnë me operacionin aktual të kryer.

“Është një çështje, për marrjen e një trajtimi tatimor më të favorshëm të ngjarjes së tatueshme dhe rrethanave të saj të njëkohshme sesa do të korrespondonte me operacionin aktual”.

Gjykata thekson se në rastin konkret “duket se klubi po e shpërblen agjentin për shërbime që nuk ekzistojnë, kur realisht një pjesë e shpërblimit i paguhet lojtarit në këtë mënyrë, për shërbimet që ai i ofron klubit, me incidencën përkatëse tatimore, e cila ndikon në Tatimin e Korporatave, TVSH-në dhe Tatimin mbi të Ardhurat Personale, duke shtrembëruar bazën tatimore të koncepteve të tilla tatimore”. /Telegrafi/


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu