“Bechtel dhe Enka” morën edhe 7.2 milionë euro, a do të fillojë përfundimisht ndërtimi i autostradave?

Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit më 28 korrik ka transferuar edhe 443.602.000 denarë te kompania publike “Rrugët e Shtetit”, që është transaksioni i tretë me radhë i dedikuar për “Bechtel dhe Enka”, kontraktues që duhet të ndërtojë autostradat nga Korridori 8 dhe 10e.

“Rrugët e Shtetit” konfirmojnë se këto 7.2 milionë euro janë të destinuara për projektin e ndërtimit të autostradës nga konsorciumi “Bechtel dhe Enka” dhe nga aty shtojnë se nuk është një shumë e jashtëzakonshme që duhet t’i paguhet kontraktorit.

“Ndërmarrja publike për rrugët shtetërore raporton se në bazë të detyrimeve nga Marrëveshja për realizimin e seksioneve të Korridorit 8 dhe 10 e, dhe në përputhje me Programin e Financimit të Infrastrukturës Rrugore për projektet e Korridoreve 8 dhe 10 e për vitin 2023 të miratuar. nga Qeveria e RSM-së dhe të publikuar në Gazetën Zyrtare nr. 63/23, janë paguar mjete në vlerë prej 443.602.000 denarë.

Këto mjete janë të destinuara për pagesë në përputhje me nenin 14.2. nga Marrëveshja për ndërtimin e Korridorit 8 dhe Korridorit 10D, d.m.th për mobilizimin, prokurimin e pajisjeve, bazave dhe materialeve për kontraktorin dhe për mbështetjen e aksesit në fonde, për teste gjeomekanike, mobilizim, staf me mekanizim, ngritjen e kampeve, laboratorit dhe punime të tjera nga kontraktori”, thuhet në përgjigjen që kemi marrë nga JPDP. Ndërmarrja publike më 23 qershor ka marrë 53.33 milionë euro për “Bechtel dhe Enka”, ndërsa më herët më 26 prill janë paguar 117 milionë euro. Kjo do të thotë se deri më tani te “Bechtel dhe Enka” janë transferuar rreth 175 milionë euro.

Transaksioni i tretë i fundit nuk është në përputhje me Programin e Qeverisë për Financimin e Infrastrukturës Rrugore për projektin e Korridorit 8 dhe Korridorit 10d për vitin 2023, sipas të cilit Bechtel dhe Enka morën fillimisht 117, pastaj 50 dhe 25.5 milionë euro si pagesë të tretë.

Sipas këtij dokumenti, deri në fund të vitit 2023 parashikohen t’i paguhen “Bechtel dhe Enka” dy shuma të tjera prej 25.500.000 dhe 49.500.000 euro, që së bashku do të ishin rreth 250 milionë euro.

Qeveria deri më tani ka organizuar tre evente lidhur me fillimin e ndërtimit të këtij projekti, edhe pse për momentin nuk ka aktivitete intensive dhe të dukshme në terren nga operatori i ndërtimit. Ngjarja e fundit ishte më 1 qershor, kur u shënuan aktivitete për ekzaminimin gjeomekanik të tokës ku do të kalojë rruga alternative e magjistrales Tetovë-Gostivar.

Sipas deklaratës së fundit të drejtorit Eyup Rustemi të dhënë në korrik, aktualisht janë duke u kryer provat gjeomekanike dhe për projektimin e itinerareve do të angazhohen të gjitha kapacitetet në dispozicion në vend. Po ashtu janë duke u përgatitur edhe elaboratet për shpronësim, theksoi ai.

– Vazhdojmë me pagesën për “Bechtel dhe Enka”, sipas Marrëveshjes që kemi nënshkruar dhe sipas programit financiar të miratuar nga Qeveria. Deri më tani janë paguar rreth 167 milionë euro për mobilizim dhe paradhënie për korridorin 8 dhe përdoruesin 10d. Aktualisht janë duke u bërë testime gjeomekanike në rrugët Prilep – Manastir, Tetovë – Gostivar dhe Gostivar – Kërçovë. Janë duke u përgatitur edhe elaboratet për shpronësim. Sot ose nesër do të miratohen të gjitha dokumentet planifikuese për projektimin e të gjitha gjurmëve dhe korridoreve rrugore. Dua të informoj publikun se do të angazhohen të gjitha objektet në vend në atë projekt. Ne ndoshta do të vazhdojmë javën e ardhshme të bëjmë kërkesë në Ministrinë e Transporteve për korridoret rrugore. Pas marrjes së miratimit do të fillojmë me shpronësimin, e më pas me punimet ndërtimore, theksoi Rustemi.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu