Ligj i ri për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë

Ministria e Drejtësisë ka iniciuar ndryshime në Ligjin për Akademinë për Gjyqtarët dhe Prokurorët Publikë me qëllim të tejkalimit të problemeve lidhur me dhënien e provimit kualifikues. Nga kjo ministri informojnë se Propozimi-ligji për ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Akademinë për Gjyqtarët dhe Prokurorët Publikë përmban katër artikuj.

“Me nenin 1 bëhet plotësimi i nenit 40 me dy paragrafë të rri, të cilat bëjnë të mundur tejkalimin e vonesës së paparashikuar në procedurën e dhënies së provimit pranues në Akademi për shkak të një ngjarjeje që nuk mund të parashikohej. Përkatësisht, në rast se sistemi i vetëm elektronik për dhënien e provimeve nuk funksionon si pasojë e ngjarjeve që nuk mund të parashikoheshin, dhe për shkak të urgjencës përfundimtare për zbatimin e provimit pranues, propozohet mundësia që testi i kualifikimit të bëhet në formë të letrës, dhe rezultatet duhet të merren me lexues elektronik, pa përfshirjen e faktorit njerëzor, kujdesej për anonimitetin, integritetin e procesit të provimit dhe shumëllojshmërinë e testeve”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë.

Aktvendimi i propozuar është i ngjashëm me aktvendimin që përmban Ligji për plotësim të Ligjit për transportin në komunikacionin rrugor.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu