Promovohen tre librat nga linguistika të autores Albina Mustafa

Me 12 qershor 2024 në ambientet e bibliotekës ,,Mehmet Jusufi” në Preshevë në prani të një publiku të gjerë u bë promovimi i tre librave nga linguistika të autores Albina Mustafa.

Panelin e promovimit e hapi dhe e udhëhoqi drejtoresha e bibliotekës Albina Azizi duke e uruar autoren për punën e palodhur dhe përkushtimin e saj ndaj studimeve gjuhësore.

Në aspektin profesional për librat referuan Hyreme Gurra, profesoreshë e gjuhës angleze tani në pension, ish ligjëruese në Universitetin e Tetovës, Nexhat Agushi, profesor i gjuhës angleze në SHMT ,,Presheva” në Preshevë, Remzi Emshiu, botues dhe recensues i librave.

Botuesi dhe recensuesi i librave

Në botën e gjuhësisë krahasimtare, veprat e Albina Mustafës përfaqësojnë një kontribut të rëndësishëm dhe të mirëpritur. Përmes një analize të hollësishme dhe të strukturuar, autorja ka arritur të ndriçojë ngjashmëritë dhe dallimet mes gjuhës angleze dhe shqipe, duke ofruar një burim të vlefshëm për studiuesit dhe studentët e gjuhësisë.

Recensuesi i këtyre librave thekson edhe disa aspekte që janë:

Në librin e parë autorja ka bërë një punë të shkëlqyer në analizimin e ndajfoljeve në dy gjuhë të ndryshme. Ajo përdor metoda të sofistikuara krahasimi për të shpjeguar se si funksionojnë ndajfoljet në gjuhën angleze dhe atë shqipe, duke nxjerrë në pah si ngjashmëritë ashtu edhe dallimet kryesore. Libri është i strukturuar në mënyrë logjike dhe e bën të lehtë, për lexuesit të ndjekin argumentet dhe analizat e saj.

Libri i dytë fokusohet në pjesët e ndryshueshme të të folurit dhe ofron një krahasim të hollësishëm morfologjik midis anglishtes dhe shqipes. Autorja trajton me kujdes çdo kategori gramatikore, duke shpjeguar ndryshimet dhe ngjashmëritë e tyre në dy gjuhë të ndryshme. Analiza e saj e thelluar është një burim i vlefshëm për të gjithë ata që janë të interesuar në strukturat gramatikore dhe morfologjike të gjuhëve.

Në librin e tretë, autorja merret me pjesët e pandryshueshme të ligjëratës. Ajo bën një krahasim të detajuar të këtyre elementeve në anglisht dhe në shqip, duke ndihmuar lexuesit të kuptojnë funksionet dhe përdorimet e tyre në dy gjuhë të ndryshme. Libri është një burim i vlefshëm për studiuesit që kërkojnë të kuptojnë më mirë këto aspekte të gjuhësisë.

Si përfundim

Albina Mustafa ka arritur të krijojë tre libra të vlefshëm dhe të mirëstrukturur, të cilët ofrojnë një analizë të thelluar dhe krahasimore të gjuhës angleze dhe shqipe. Recensuesi do të theksonte punën e saj të palodhur dhe përkushtimin për të ndriçuar këto aspekte komplekse të gjuhësisë, duke i bërë librat e saj një burim të domosdoshëm për çdo studiues apo student të kësaj fushe. Falë qasjes së saj metodike dhe analizës së detajuar, autorja ka arritur të krijojë një kontribut të rëndësishëm për literaturën shkencore gjuhësore.

Vlerësimi i librave të autores, Albina Mustafa

Profesoresha Hyreme Gurra ka shprehur një vlerësim të lartë për librat e autores, duke theksuar rëndësinë dhe kontributin e tyre në fushën e gjuhësisë krahasimtare.

Ajo e ka vlerësuar shumë punën e Albina Mustafës, duke e theksuar se librat e saj janë të mirorganizuar, të qartë dhe të ilustruar me shembuj konkretë, duke i bërë ato një burim të domosdoshëm për literaturën shkencore dhe edukative në këtë fushë.

Profesor Nexhat Agushi, një autoritet i njohur dhe punëtor i dalluar në fushën e gjuhësisë dhe të letërsisë angleze, në mes tjerrash dha një vlerësim të hollësishëm dhe informues mbi librat e autores.

Profesor Nexhat Agushi vlerësoi punën e Albina Mustafës si një kontribut të rëndësishëm dhe të vlefshëm në fushën e gjuhësisë krahasimtare. Puna e saj është e ilustruar mirë, e shpjeguar qartë dhe e organizuar në mënyrë metodike, duke bërë këto libra një burim të domosdoshëm për literaturën shkencore gjuhësore.

Autorja e librave, Albina Mustafa

Në praninë e kolegëve dhe kolegeve të punës, miqve, familjarëve dhe dashamirëve të gjuhësisë foli edhe vetë autorja Albina Mustafa, ku u shpreh: Shpresoj që librat e mi të ndihmojnë në zhvillimin e mëtejshëm të studimeve gjuhësore dhe të jenë një burim i dobishëm për të gjithë ata që studiojnë dhe punojnë në këtë fushë. Jam e bindur se të kuptuarit dhe analizimi i strukturave gjuhësore në mënyrë krahasimtare na pasuron dhe na ndihmon të vlerësojmë më mirë diversitetin gjuhësor dhe kulturor.

Rreth librit të parë ,,Ndajfoljet e gjuhës angleze në raport me ndajfoljet e gjuhës shqipe”

Pikat kryesore të librit përfshijnë:

• Analiza morfologjike dhe sintaksore e ndajfoljeve.

• Krahasimi i strukturave dhe funksioneve të ndajfoljeve në anglisht dhe shqip.

• Identifikimi i ngjashmërive dhe dallimeve thelbësore midis dy gjuhëve.

Rreth dy librave ,,Klasat e ndryshueshme të fjalëve në gjuhën angleze dhe shqipe” dhe ,,Klasat e pandryshueshme të fjalëve në gjuhën angleze dhe shqipe”

Libri im i dytë dhe i tretë përqendrohen në krahasimet morfologjike të pjesëve të ndryshueshme dhe të pandryshueshme të ligjëratës në gjuhën angleze dhe shqipe. Këtu kam trajtuar aspektet morfologjike të pjesëve të ndryshme dhe të pandryshueshme të ligjëratës.

Krahasimi morfologjik mes dy gjuhëve nxjerr në pah ngjashmëritë dhe dallimet në strukturën e tyre gramatikore dhe ndihmon në kuptimin më të thellë të funksionimit të këtyre gjuhëve në kontekste të ndryshme.

Pikat kryesore të dy librave përfshijnë:

• Analiza e detajuar e morfologjisë së pjesëve të ndryshueshme dhe të pandryshueshme të ligjëratës.

• Krahasimi i strukturave morfologjike midis gjuhës angleze dhe shqipe.

• Theksimi i rëndësisë së analizës morfologjike në kuptimin e funksionimit të gjuhëve.

Gjatë promovimit, të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë fjalën e autores, e cila ndau përvojat dhe motivimet e saj për krijimin e këtyre librave. Ajo theksoi rëndësinë e krahasimeve morfologjike në kuptimin dhe studimin e thelluar të gjuhëve, duke ndihmuar studiuesit, mësimdhënësit dhe studentët të zbulojnë dhe të kuptojnë më mirë strukturat dhe funksionet e gjuhëve që studiojnë.

Rëndësia e librave

Librat e Albina Mustafës janë një kontribut i vlefshëm për fushën e gjuhësisë krahasimtare. Ata ofrojnë njohuri të thelluara dhe analiza të detajuara që janë të dobishme për një gamë të gjerë studiuesish dhe studentësh. Përmes këtyre librave, autorja kontribuon në pasurimin e literaturës shkencore dhe në ndihmën për të kuptuar më mirë dinamikat e ndryshme gjuhësore midis gjuhës angleze dhe shqipe.

Librat e autores përmbushin një boshllëk nga mungesa e librave të kësaj natyre.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu