Regjistrimi 2021: Rreth 80 % e të papunëve në vend janë me arsim fillor ose të mesëm

Në vend tonë janë gjithsej 109 249 persona të papunë të moshës 15 vjeç e lart. Pothuajse 80 % e tyre kanë arsim fillor ose të mesëm.

Shumica e të papunëve me arsim fillor dhe të mesëm janë meshkuj – mbi 60 %, ndërsa nga 1545 të papunë me diplomë master, 60 %janë gra.

Në vend janë edhe 100 doktorë shkencash, të papunë.

Më shumë se gjysma e të papunëve ose 56701 persona kanë arsim të mesëm, nga të cilët mbi 60 % janë meshkuj. Mbi 30,000 ose 28 % kanë arsim fillor.

Rreth 14 për qind e të papunëve kanë arsim të lartë, nga të cilët gati 60 % janë gra. Pak më pak se pesë për qind e të papunëve nuk kanë arsim ose arsim fillor të paplotë.

Këtë e tregon grupi i tretë i të dhënave nga Regjistrimi i Popullsisë, Familjeve dhe Banesave, 2021, të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikave.

Mbi gjysma e të papunëve me shkollë fillore janë mbi 40 vjeç

Mbi gjysma e të papunëve me arsim fillor janë nga mosha 40 deri në 60 vjeç, ndërsa shumica janë të moshës 45 deri në 49 vjeç – mbi katër mijë e gjysmë.

Rreth një e treta e të papunëve me arsim të mesëm janë nga mosha 20 deri në 29 vjeç, që do të thotë se ata mund të mos e kenë përfunduar ende arsimin. Rreth 11 %, ose më shumë se 6000, janë midis moshës 30 dhe 34 vjeç. Mbi pesë mijë ose 10 % janë midis 35 dhe 39 vjeç dhe midis 55 dhe 59 vjeç.

Statistikisht, shumica e të papunëve me arsim fillor – 27 % jetojnë në rajonin e Pollogut.

Sipas qyteteve, gati pesë mijë ose 16 % jetojnë në Shkup, shumica prej tyre ose mbi 1500 në Çair. Mbi dy mijë të papunë me arsim fillor janë në Gostivar, Tetovë dhe Kumanovë.

Shumica e të papunëve me arsim të mesëm – mbi 14 mijë apo 26 % jetojnë në rajonin e Shkupit, pastaj mbi nëntë mijë apo 17 % në rajonin e Pollogut dhe mbi shtatë mijë apo 14 % në rajonin verilindor.

Sipas qyteteve, pothuajse 13 mijë ose 23 % jetojnë në Shkup, nga të cilët mbi dy mijë e gjysmë në Çair. Në vendin e dytë është Kumanova, ku jetojnë gati pesë mijë të papunë ose 9 %. Në vendin e tretë është Tetova me 3744 ose 7 %.

Mbi dy mijë e gjysmë të papunë me arsim të mesëm në Manastir dhe Prilep, ndërsa mbi dy mijë të papunë me arsim të mesëm jetojnë në Gostivar.

Mbi një e treta e doktorantëve të papunë janë midis moshës 30 dhe 39 vjeç

Në vend janë 100 doktorë shkencash të papunë. Mbi një e treta ose 36 prej tyre janë të moshës 30 deri në 39 vjeç, një e katërta janë të moshës 40 deri në 49 (26) dhe 50 deri në 59 (25).

Gjashtë janë mbi 60 vjeç, ndërsa shtatë janë nga 25 deri në 29 vjeç.

Nga gjithsej 100 doktorë shkencash të papunë në vend, mbi gjysma ose 52 janë në kryeqytetin Shkup.

5 në Kumanovë, Ohër, Shtip dhe Gostivar – 4, Koçan dhe Tetovë nga 3, kurse dy doktorë shkencash të papunë janë në Manastir, Dibër, Kërçovë, Kriva Pallankë, Radovish dhe Strugë.

1 % e të papunëve kanë diplomë master, një e treta e tyre janë në Shkup

Nga gjithsej 109.249 të papunë në vend, 1.541 janë master. Pothuajse dy të tretat janë të rinj të moshës 25 deri në 34 vjeç, ndërsa mbi një e treta janë në Shkup.

7 % ose 112 mjeshtër të papunë janë në Tetovë, dhe nga 6% në Manastir, Kumanovë dhe Prilep.

Në Kërçovë, Gostivar, Ohër dhe Strugë janë rreth pesëdhjetë mjeshtër të papunë.

Një e treta e masterave të papunë në vend janë të rinj të moshës 25 deri në 29 vjeç dhe 31 % janë të moshës 30 deri në 34 vjeç.

Një e pesta janë midis moshës 35 dhe 44 vjeç dhe rreth njëqind janë midis moshës 45 dhe 54 vjeç.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu