Talat Xhaferi refuzoi nismën e “Levicës” për referendum

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë , Talat Xhaferi, sot ka refuzuar kërkesën për referendum të partisë politike “E majta”, pasi siç thuhet, “kërkesa nuk ishte përgatitur në përputhje me dispozitat e Rregullores së Punës”.

“Duke shqyrtuar kërkesën tuaj për nisjen e iniciativës qytetare në nivel shtetëror për shpalljen e referendumit të detyrueshëm plotësues, konstatova se kërkesa nuk ishte përgatitur në përputhje me dispozitat e Rregullores së Punës, veçanërisht nenin 135 të së njëjtës, dhe pyetjen e pyetur i referohet pyetjes së shtruar në mënyrë jo të duhur nga arsyeja se konkluzionet nuk janë akt i përgjithshëm juridik, ligj apo kushtetutë, ato për nga natyra dhe përmbajtja e tyre janë qëndrim që e drejton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në veprimet e saj.

Duke marrë parasysh më sipër, në pajtim me nenin 136 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, i cili thotë: “Nëse projektligji nuk përgatitet në pajtim me dispozitat e kësaj Rregulloreje, kryetari i Kuvendit, para se t’ua dorëzojë deputetëve, do të kërkojë nga propozuesi që ta përafrojë me dispozitat e një Rregulloreje të veçantë. Nëse propozuesi nuk e plotëson propozimin e ligjit brenda 15 ditëve nga kërkesa e Kryetarit të Kuvendit, konsiderohet se propozimi nuk është dorëzuar, e cila dispozitë zbatohet për të gjitha parashtresat e tjera. Kërkoj që në afatin e caktuar të respektoni dispozitat e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë”, thuhet në përgjigjen e Xhaferit për Apasiev.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu