Vendimi për dinarin dhe mbyllja e institucioneve të Serbisë në Kosovë, OSBE: Rrezikon të ketë ndikim negativ

Misioni OSBE në Kosovë, ka reaguar lidhur me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) që ka kërkuar që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa në Kosovës, duke eliminuar kështu nga tregu dinarin serb.

Misioni i OSBE-së, bën thirrje që të drejtat e komuniteteve jo-shumicë të respektohen plotësisht dhe që komunikimi publik të jetë në të dyja gjuhët zyrtare.

Reagimi:

Misioni i OSBE-së në Kosovë ka monitoruar nga afër vendimet dhe veprimet e fundit të institucioneve të Kosovës, duke përfshirë futjen e një rregulloreje të re për transaksionet e valutës.

Misioni është i shqetësuar se kjo rregullore do të ketë një ndikim serioz, veçanërisht për ata banorë që marrin pagesa në dinarë.

Megjithatë, Misioni e pranon pranimin e deklaruar të institucioneve të Kosovës se do të ketë ndikim tek ata banorë, si dhe shprehjen e gatishmërisë së tyre për të siguruar një periudhë tranzicioni dhe për të investuar në komunikim më të mirë në mënyrë që të shmangen vështirësitë dhe mungesa e qartësisë për ata që janë prekur.

Është thelbësore që të drejtat e komuniteteve joshumicë, duke përfshirë komunitetin serb të Kosovës, të respektohen plotësisht dhe të lihet koha për konsultime të nevojshme me të prekurit. Është gjithashtu e rëndësishme që i gjithë komunikimi publik përkatës të jetë në të dyja gjuhët zyrtare.

Misioni i OSBE-së ka monitoruar gjithashtu veprimet e fundit të ndërmarra nga Policia e Kosovës, duke përfshirë operacionet që synojnë zyrat e zyrave të Beogradit në komunat e Kosovës, Dragash, Pejë, Istog dhe Klinë, si dhe në OJQ. Qendra për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë/Priština.

Mbyllja e papritur e objekteve që ofrojnë shërbime sociale ose shëndetësore për anëtarët e komuniteteve joshumicë rrezikon të ketë një ndikim negativ tek individët dhe familjet duke kufizuar aksesin e tyre në disa shërbime thelbësore.

Mbrojtja e mirëqenies së komuniteteve të prekura, duke përfshirë veçanërisht grupet vulnerabël, duhet t’i jepet përparësi përpara se të zbatohen politika ose vendime të tilla.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu