Maqedonia shënon rritje të eksportit për 3.7%, bie niveli i importit nga jashtë krahasuar me vitin e kaluar

Sipas të dhënave paraprake të Entit Shtetëror të Statistikës, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në janar-korrik 2023, është 304 789 580 mijë denarë, me ç’rast shënon rritje prej 3.7 % krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Vlera e mallit të importuar, në janar-korrik të vitit 2023, është 396 398 126 mijë denarë, që është për 7.1 % më pak krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak.

Deficiti tregtar, në janar-korrik të vitit 2023, është 91 608 546 mijë denarë.

Mbulimi i importit me eksport, në janar-korrik të vitit 2023, është 76. 9 %.

Këmbimi tregtar sipas prodhimeve tregon se në eksport, pjesëmarrje më të madhe kanë: Katalizatorët e transportuesve të çmuar të metaleve ose komponimet e tyre, grupet e përcjellësit të ndezjes dhe të ngjashme, për automjete, avionë ose anije, energji elektrike dhe hekur të sheshtë ose produkte të paligjshëm të çelikut, të papaguara ose të papranueshme. Në importin më së shumti janë të përfaqësuara vajrat e naftës dhe vajrat e marra nga minerale bituminoze (përveç të papërpunuara), metale të tjera nga grupi i platinit dhe lidhjet e tyre, të papërpunuara ose në formë pluhuri, aliazh platini dhe platini, pluhur të papërpunuar dhe metale të çmuara në metale koloidale; komponime, organike ose inorganike, nga metale të çmuara, të përcaktuara kimikisht ose të papërcaktuara; Amalgami i metaleve të çmuara.

Në periudhën janar-korrik të vitit 2023, sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit tregtar, Republika e Maqedonisë së Veriut ka tregtuar më shumë me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Greqinë, Serbinë dhe Kinën.

Këmbimi tregtar i shprehur në euro dhe Dollarë amerikan

Vlera e përgjithshme e mallrave të eksportuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut, e shprehur në euro, në periudhën janar – korrik të vitit 2023, është 4 947 787 mijë euro dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje prej 3.8 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak. Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njejtë, është 6 434 993 mijë euro, që është për 7.0 % më pak, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak. Deficiti tregtar, në periudhën janar – korrik të vitit 2023, është 1 487 206 mijë euro.

Vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Republika e Maqedonisë së Veriut, në janar – korrik të vitit 2023, është 5 364 439 mijë Dollarë amerikan dhe shënon rritje prej 4.0 % krahasuar me të njejtën periudhë nga viti paraprak. Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njejtë, është 6 977 797 mijë Dollarë amerikan, që është për 6.8 % më pak krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak.

Deficiti tregtar, në periudhën janar – korrik të vitit 2023, është 1 613 358 mijë Dollarë amerikan.

kryesore


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu