Sanksione ligjore për ata që shesin votën, ja si thotë ligji?!

Shitja e votave në këto zgjedhje mund t’ju kushtojë shtrenjtë, tashmë jo vetëm atyre që ofrojnë para ose favore të tjera, por edhe vetë qytetarëve që do të pranojnë të shesin votën e tyre. Ndryshimet e reja në Kodin Penal parashikojnë dënim me së paku 5 vite burg e më shumë për atë që do ta shes votën e tij. I njëjti dënim vlen edhe për atë që do ta blejë votën e qytetarit. Dënimi prej të paktën 5 viteve burg parashikohet jo vetëm në rastet kur merren paratë, por edhe në ato raste kur premtohet ose dakordohet shitja e votës dhe ende pa marë shpërblimin e fituar, raporton SHENJA.

Kodi penal – Neni 162:

Ai që personit me të drejtë vote i ofron, jep ose premton shpërblim ose interes tjetër, me qëllim që ta përfitojë që mos ta kryejë ose si ta kryejë të drejtën e zgjedhjes, do të dënohet me burg prej së paku viteve.
Me dënimin e nenit 1 do të dënohet edhe personi me të drejtë vote i cili do të kërkojë për vete shpërblim ose interes tjetër, ose do të pranojë dhuratë ose interes tjetër, për ta kryer, mos ta kryejë ose si ta kryejë të drejtën e e zgjedhjes.
Kodi Penal parashikon dënime me burg edhe për shkeljen e privatësisë së votimit që në shumë cikle të kaluara zgjedhore është përfolur si një formë tjetër e presionit dhe shitjes së votës. Më keq do të kalojnë personat zyrtarë të cilët do të dënohen nga 5 vite burg e më lartë vetëm nëse tentojnë të pyesin dhe mësojnë se për kend ka votuar një qytetarë.

Kodi penal – Neni 163

Ai që gjatë zgjedhjeve ose gjatë votimit do ta shkel privatësinë, do të dënohet me së paku tre vite burg.
Nëse veprën e paragrafit 1 e kryen ndonjë anëtarë i organit zgjedhorë ose person tjetër zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare lidhur me zgjedhjet ose votimin, do të dënohet me të paktën pesë vite burg.
Me dënimin e paragrafit 2 do të dënohet edhe ai që përdor dhunë, kërcënim serioz, opërdoruim të varësisë zyrtare, ekonomike ose të punës ose formë tjetër, që do të ndikojë te tjetri të tregojë nëse ka votuar dhe si ka votuar.
Ndryshimet e reja në Kodin Penal parashikojnë dënime rigoroze edhe për personat të cilët do të pengojnë procesin zgjedhor në të gjitha fazat, ditën e votimit, shpalljen e rezultateve, dëmtimin e materialit zgjedhor dhe vepra të tjera. Dënimi minimal për pjesën dërmuese të këtyre veprave fillon nga 3 gjegjësisht 5 vite burg duke u rritur varësisht nga natyra e veprës dhe dëmet e shkaktuara.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu