Nataliteti dhe mortaliteti në rajon: Serbia çdo vit po “humb” një qytet, Kosova e “fiton” çdo vit një

Për shkak të shtimit negativ natyror, Serbia dhe Kroacia çdo vit humbasin numër të madh të banorëve, mesatarisht sa një qytet të vogël. Kosova dhe Shqipëria shënojnë shtim natyror sa një qytet të vogël. Gjithashtu, trend pozitiv ka shënuar edhe Maqedonia, tregon analiza e Anadolu Agency (AA).

Në analizë bëhet e ditur se Bosnjë e Hercegovina (BeH) ka rritje negative të popullsisë, me ç’rast vendi po ashtu humb pothuajse një vendbanim të vogël në vit.

Sipas raportit “Vlerësimi i Popullsisë në Kosovë, 2015” nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, numri i lindjeve me banim rezident në Kosovë për vitin 2015 ishte 31,116, kurse numri i vdekjeve ishte 8,884, dhe shtimi natyror me gjithsej 22,232.

Gjatë vitit 2015, numri i lindjeve në Shqipëri ka qenë 33,221, nga të cilët 17,365 ishin meshkuj dhe 15,856 ishin femra. Raporti gjinor në lindje për vitin 2015 ishte 109.5 meshkuj për çdo 100 femra. Po të njëjtin vit kanë ndodhur 22,422 vdekje, nga të cilat 11.839 ishin meshkuj dhe 10.583 ishin femra.

Ndërkaq, numri i lindjeve në Serbi ka qenë 65,657, përkundër 103,678 sa kanë vdekur. Në Kroaci kanë lindur 37,503, krahasuar me 54,205 njerëz sa kanë vdekur.

Situatë pak sa më e mirë, edhe pse me rritje negative të shtimit natyror regjistrohet në Bosnjë e Hercegovinë, ku sipas të dhënave të fundit 5.712 persona kanë vdekur më shumë nga sa kanë lindur. Sipas këtyre të dhënave në BeH, kanë vdekur 35,980 kurse 30,268 njerëz kanë lindur.

Të dhënat e fundit tregojnë se në Slloveni 807 persona kanë lindur më shumë nga sa kanë vdekur. Numri i vdekjeve ka qenë 19,834, ndërsa numri i lindjeve ishte 20,641.

Situatë e ngjashme është edhe me Malin e Zi ku, sipas të dhënave të fundit, 1.057 persona kanë lindur më shumë nga sa kanë vdekur. Pra, në Mal të Zi kanë vdekur 6,329 njerëz, kurse kanë lindur 7,386.

Trendi i shtimit pozitiv është i theksuar edhe në Maqedoni, ku 2,614 persona kanë lindur më shumë nga sa kanë vdekur. Të dhënat e fundit në Maqedoni tregojnë se numri i vdekjeve ka qenë 20,461, në krahasim me 23,075 sa kanë lindur.

Trendi negativ i humbjes së popullsisë, përveç normës së rritjes së popullsisë natyrore ndikohet edhe për shkak të migrimit, të cilat janë të larta kryesisht në zonat e Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë e Hercegovinës, për të gjetur punë në Bashkimin Evropian, por edhe nga Kroacia. Për shembull, të dhënat e fundit tregojnë se si rezultat i migrimit, vetëm Kroacia në një vit ka humbur 17,945 banorë. Në Kroaci, kanë ardhur 11.706 persona, kurse 29.561 njerëz janë larguar nga ky vend.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu